สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
สสธท.
  ตราสัญลักษณ์
  กฎหมาย ข้อบังคับ
  ระเบียบต่างๆ
  ภาพกิจกรรม สสธท.
  คู่มือการใช้โปรแกรม
  ชสอ.
  เอกสารที่ต้องส่งสมาคม
      (สสธท.กรณีเสียชีวิต)
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      มค-สค 56
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      กค-ธค 56

 Bookmark and Share
 

  

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

ตราสัญลักษณ์

คนชูสองแขน  

หมายถึง การประสานความร่วมมือสมาชิกสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย        

 

หลังคาบ้าน    

หมายถึง การคุ้มครองป้องกันภยันตรายทั้งปวง


งูพันคบเพลิง  

หมายถึง การมีสุขภาพดี

 

ชื่อภาษาไทย     

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย


 อักษรย่อ         

                                                                                                                CPCT

ชื่อภาษาอังกฤษ  

  Cremation  Association  for  Thai  Public  Health  Savings and Credit  Cooperatives  Members

 


 

 

 

 

 
 
Online:  9
Visits:  391,648
Today:  348
PageView/Month:  24,012