สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย




สสธท.
  ตราสัญลักษณ์
  กฎหมาย ข้อบังคับ
  ระเบียบต่างๆ
  ภาพกิจกรรม สสธท.
  คู่มือการใช้โปรแกรม
  ชสอ.
  เอกสารที่ต้องส่งสมาคม
      (สสธท.กรณีเสียชีวิต)
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      มค-สค 56
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      กค-ธค 56

 Bookmark and Share
 

 



 

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

กฎหมาย ข้อบังคับ

 กฎกระทรวง_ระเบียบ_ประกาศ.pdf  380.34 K  คู่มือการฌาปนกิจสงเคราะห์.pdf   514.23 K
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์_พ.ศ.2545.pdf  708.89 K
ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ.2559 (หมวดที่ 1-8) 
   ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ.2559 (หมวดที่ 9-11)
   
   
   
   
 
 

 

 

 

 
 
Online:  18
Visits:  391,664
Today:  364
PageView/Month:  24,029