สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
สสธท.
  ตราสัญลักษณ์
  กฎหมาย ข้อบังคับ
  ระเบียบต่างๆ
  ภาพกิจกรรม สสธท.
  คู่มือการใช้โปรแกรม
  ชสอ.
  เอกสารที่ต้องส่งสมาคม
      (สสธท.กรณีเสียชีวิต)
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      มค-สค 56
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      กย-ตค 56

 Bookmark and Share
 

  

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

รายงานผลงานประจำเดือน      ม.ค.-ก.ย. 56

มกราคม 2556

1.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคม_สสธท.ประจำเดือน_มค.56(2).pdf 4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิก_สสธท.ประจำเดือน_มค.56.pdf
2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์_ประจำเดือน_มค.56.pdf 5.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ_ประจำเดือน_มค.56.pdf
3.รายงานการลาออกของสมาชิก_สสธท.ประจำเดือน_มค.56.pdf  
   

 

กุมภาพันธ์ 2556

4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิก_สสธท.__ประจำเดือน__กพ.56.pdf
2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ_ประจำเดือน_กพ.56.pdf 5.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ_ณ_วันที่_28_กพ.56.pdf
3.รายงานการลาออกของสมาชิก_สสธท._ประจำเดือน_กพ.56.pdf 02-อนุมัติรับสมาชิก_รอบ_1_ปี_2556_(1).pdf
   
   

 

มีนาคม 2556

1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ_มีค.56.pdf 6.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคม_ประจำเดือน_มีค.56.pdf
2.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคม_ประจำเดือน_มีค.56.pdf ตารางแจ้งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ_ชุดที่_2.doc
3.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน_มีค.56.pdf  
4.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคม_ประจำเดือน_มีค.56.pdf  
 

 

เมษายน 2556

1.เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ_ประจำเดือน_เมย.56 4.รายงานการลาออก_ประจำเดือน_เมย.56
2.รายงานจำนวนสมาชิก_ประจำเดือน_เมย.56 6.รายงานการคืนสมาชิกภาพ_ประจำเดือน_เมย.56
3.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ_ประจำเดือน_เมย.56  
 

 

พฤษภาคม 2556

   
4.รายงานการลาออก_ประจำเดือน_พค.56.pdf
1,189.21 K
   
   
   

 

มิถุนายน 2556

 1.รายงานจำนวนสมาชิกประจำเดือน_มิ.ย.56.pdf  4.รายงานการคืนสภาพของสมาชิกประจำเดือนมิ.ย.56.pdf
 2.รายงานการเสียชีวิตประจำเดือน_มิ.ย.56.pdf  5.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือนมิ.ย.56.pdf
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกประจำเดือน_มิ.ย.56.pdf  
   
กรกฎาคม  2556
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน_กค.56.pdf  4._รายงานการคืนสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน_กค.56.pdf
2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน_กค.56.pdf 5._รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน_กค.56.pdf
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมปรจำเดือน_กค.56.pdf  
   
สิงหาคม 2556
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือนสิงหาคม2556_.pdf  4.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือนสิงหาคม2556...pdf
2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือนสิงหาคม2556...pdf 5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือนสิงหาคม2556...pdf
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือนสิงหาคม2556.pdf  
   
คลิกเพื่อดูรายงาน เดือนต่อไป

 

 
 
Online:  17
Visits:  366,377
Today:  329
PageView/Month:  16,517