สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
สสธท.
  ตราสัญลักษณ์
  กฎหมาย ข้อบังคับ
  ระเบียบต่างๆ
  ภาพกิจกรรม สสธท.
  คู่มือการใช้โปรแกรม
  ชสอ.
  เอกสารที่ต้องส่งสมาคม
      (สสธท.กรณีเสียชีวิต)
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      มค-สค 56
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      กย-ตค 56
     รายงานผลงานประจำเดือน มค - มิย.57

 Bookmark and Share
 

  

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

กันยายน 2556
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กย.56
 7.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กย.56
 2.ตารางรายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กย.56  8.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กย.56 (หน้าที่2)
 3.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน กย.56  9.ตารางจำนวนสมาชิกแต่ละศูนย์ประสานงานของสสธท.ประจำเดือน กย.56(หน้าที่1)

 4.ตารางรายงานการเสียชีวิตและลาออกของสมาชิก-การจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำเดือน กย.56

 10.ตารางจำนวนสมาชิกแต่ละศูนย์ประสานงานของสสธท.ประจำเดือน กย.56(หน้าที่2)
 5.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กย.56  11.ตารางจำนวนสมาชิกแต่ละศูนย์ประสานงานของสสธท.ประจำเดือน กย.56(หน้าที่3)
 6.ตารางรายชื่อสมาชิกลาออกประจำเดือน กย.56  
 ตุลาคม 2556
 
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเลือประจำเดือน ตุลาคม 2556
 4.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือนตุลาคม 2556
 (1) ตารางนำส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือปี2557
  (1)ตารางรายงานจำนวนสมาชิกแต่ละศูนย์ประสานงานประจำเดือนตุลาคม 2556
 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือนตุลาคม 2556
  (2)ตารางรายงานจำนวนสมาชิกแต่ละศูนย์ประสานงานประจำเดือนตุลาคม 2556
 (2) ตารางรายงานการเสียชีวิตและลาออกของสมาชิกประจำเดือนตุลาคม 2556   (3)ตารางรายงานจำนวนสมาชิกแต่ละศูนย์ประสานงานประจำเดือนตุลาคม 2556
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือนตุลาคม 2556
 
  (3) ตารางรายชื่อสมาชิกลาออกประจำเดือนตุลาคม 2556
 
 พฤศจิกายน 2556  
1. รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 4.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
 
  ธันวาคม 2556  
1. รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือนธันวาคม 2556  3. รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือนธันวาคม 2556
2. รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือนธันวาคม 2556  4. รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือนธันวาคม 2556
 

 

 
 
Online:  18
Visits:  391,668
Today:  368
PageView/Month:  24,033