สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
สสธท.

  ตราสัญลักษณ์

  กฎหมาย ข้อบังคับ
  ระเบียบต่างๆ
  ภาพกิจกรรม สสธท.
  คู่มือการใช้โปรแกรม
  ชสอ.
  เอกสารที่ต้องส่งสมาคม
      (สสธท.กรณีเสียชีวิต)
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      มค-สค 56
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      กค-ธค 56

 Bookmark and Share
 

  

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

สสธท. แบบฟอร์ม   หลักฐานการจ่ายเงิน

 

 

แบบฟอร์มการส่งหลักฐานสมาชิกเสียชีวิต เพื่อเบิกเงิน สงเคราะห์  และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

 

หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

 

หนังสือการตรวจสอบและรับรองการเป็นสมาชิกสสธท.    (สำหรับเจ้าหน้าที่)

 

ใบสำคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

 

หลักฐานการจ่ายเงิน

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 
 
Online:  17
Visits:  391,660
Today:  360
PageView/Month:  24,025