สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
สสธท.
  ตราสัญลักษณ์
  กฎหมาย ข้อบังคับ
  ระเบียบต่างๆ
  ภาพกิจกรรม สสธท.
  คู่มือการใช้โปรแกรม
  ชสอ.
  เอกสารที่ต้องส่งสมาคม
      (สสธท.กรณีเสียชีวิต)
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      มค-สค 56
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      กย-ตค 56
     รายงานผลงานประจำเดือน มค - มิย.57

 Bookmark and Share
 

  

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

มกราคม 2557
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มกราคม 2557
 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มกราคม 2557
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2557

 4.รายงานการคืนสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2557
5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคม ประจำเดือน มกราคม 2557  
 
กุมภาพันธ์ 2557  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557     2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 4. รายงานการคืนสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557  
มีนาคม 2557  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือนมีนาคม 2557    2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เดือน มีนาคม 2557   
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือนมีนาคม 2557    4.รายงานการคืนสภาพสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2557   
5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2557     
เมษายน 2557  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน เมษายน 2557  
2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เดือน เมษายน 2557  
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2557    4.รายงานการคืนสภาพสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2557  
5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพสมาคมประจำเดือน เมษายน 2557  
6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2557  
 พฤษภาคม 2557  
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน พฤษภาคม 2557    2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เดือนฤษภาคม2557  
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือนพฤษภาคม2557   

 4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 
 

 5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2557     
 มิถุนายน 2557  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มิถุนายน  2557     2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เดือน มิถุนายน 2557 
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน  2557
 4.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน  มิถุนายน  2557 
   
   
   

 

 
 
Online:  15
Visits:  391,657
Today:  357
PageView/Month:  24,021