สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
สสธท.
  ตราสัญลักษณ์

  กฎหมาย ข้อบังคับ
  ระเบียบต่างๆ
  ภาพกิจกรรม สสธท.
  คู่มือการใช้โปรแกรม
  ชสอ.
  เอกสารที่ต้องส่งสมาคม
      (สสธท.กรณีเสียชีวิต)
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      มค-สค 56
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      กย-ตค 56

  รายงานผลงานประจำเดือน มค - มิย.57

  รายงานผลงานประจำเดือน กค - ธค.57

 

     

 Bookmark and Share
 

  

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

กรกฎาคม 2557
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กรกฏาคม 2557
 4.รายงานการพ้นสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฏาคม 2557
 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน กรกฏาคม 2557
 5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฏาคม 2557
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฏาคม 2557
 
 สิงหาคม 2557  
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน สิงหาคม 2557  4.รายงานการพ้นสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหาคม 2557
 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน สิงหาคม 2557  5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหาคม 2557
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหาคม 2557  
 กันยายน 2557  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กันยายน 2557 4.รายงานการพ้นสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กันยายน 2557
2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน กันยายน 2557  5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กันยายน 2557
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กันยายน 2557  
 ตุลาคม 2557  
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน ตุลาคม 2557  3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน ตุลาคม 2557
 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ตุลาคม 2557  4.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 4.รายงานการพ้นสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557  
ธันวาคม 2557  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน ธันวาคม 2557 4.รายงานการพ้นสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน ธันวาคม 2557
2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ธันวาคม 2557 5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน ธันวาคม 2557
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน ธันวาคม 2557  
 
 

 

 
 
Online:  21
Visits:  391,667
Today:  367
PageView/Month:  24,032