สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 
สสธท.

 Bookmark and Share
 

 
 

 

 

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 


                                                                 

                                                                  นางสาวจิดาภา  โรจนวิจิตร

  ผู้จัดการสมาคม สสธท.

                                      

                   นางสาววันดี  เสมคำ                    นางสาวกรรณิการ์  แก้วกาหลง                        นางสมจิตร์  โสภา

                            ผู้ประสานงานพัสดุ                                เจ้าหน้าที่การเงิน                           เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
         

 

 

                                            

               นางสาวบุษบงก์  ช่อสัมฤทธิ์                        นายธนฉัตร  จูห้อง                               นางสาวสุจิตรา  เทศฐา

                               เจ้าหน้าที่บริหาร                                 เจ้าหน้าที่ทะเบียน                                     เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

                                        

                  นางสาวปรียานันท์  กัลยาณธรรม                      นายนิธิภัทร  ถาวรนารถ                            นางสาวชลธิสา  ฤทธิ์แสวง

                               เจ้าหน้าที่บัญชี                         เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ                           เจ้าหน้าที่ธุรการ                          

                            

 

  


 

 


 


 


  

 

 

 

   

 

 
Online:  11
Visits:  366,361
Today:  313
PageView/Month:  16,501