สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
สสธท.
  ตราสัญลักษณ์
  กฎหมาย ข้อบังคับ
  ระเบียบต่างๆ
  ภาพกิจกรรม สสธท.
  คู่มือการใช้โปรแกรม
  ชสอ.
  เอกสารที่ต้องส่งสมาคม
      (สสธท.กรณีเสียชีวิต)
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      มค-สค 56
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      กย-ตค 56
     รายงานผลงานประจำเดือน มค - มิย.57

 Bookmark and Share
 

  

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

มกราคม 2558
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มกราคม 2558
 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มกราคม 2558
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2558

 4.รายงานการพ้นสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2558
5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคม ประจำเดือน มกราคม 2558  
 
 กุมภาพันธ์ 2558  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 4.รายงานการพ้นสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558  
   
 มีนาคม 2558  
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มีนาคม 2558  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มีนาคม 2558
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2558  4.รายงานการพ้นสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2558
 5.รายงานการคืนสภาพการเป็นสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2558   6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคม ประจำเดือน มีนาคม 2558
   
 เมษายน 2558  
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน เมษายน 2558   2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน เมษายน 2558
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2558  4.รายงานการพ้นสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2558
 5.รายงานการคืนสภาพการเป็นสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2558 6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคม ประจำเดือน เมษายน 2558
   
  พฤษภาคม 2558  
  1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน พฤษภาคม 2558  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
  3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2558 4. รายงานการพ้นสภาพของสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม2558 (ต่อ)
  5.รายงานการคืนสภาพการเป็นสมาชิก ประจำเดือน  พฤษภาคม 2558 4.1.รายงานการพ้นสภาพของสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม2558
  6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคม ประจำเดือน พฤษภาคม  2558 (ต่อ)  
 6.1. รายงานจำนวนสมาชิกสมาคม ประจำเดือน พฤษภาคม  2558  
   
  มิถุนายน 2558  
  1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มิถุนายน 2558 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน 2558 4. รายงานการพ้นสภาพของสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2558
 5.รายงานการคืนสภาพการเป็นสมาชิก ประจำเดือน  มิถุนายน 2558 6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคม ประจำเดือน มิถุนายน  2558 (ต่อ)
   6.1. รายงานจำนวนสมาชิกสมาคม ประจำเดือน มิถุนายน  2558
   
   

 

 
 
Online:  15
Visits:  366,382
Today:  334
PageView/Month:  16,522