สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท.

  ตราสัญลักษณ์
  กฎหมาย ข้อบังคับ
  ระเบียบต่างๆ
  ภาพกิจกรรม สสธท.
  คู่มือการใช้โปรแกรม
  ชสอ.
  เอกสารที่ต้องส่งสมาคม
      (สสธท.กรณีเสียชีวิต)
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      มค-สค 56
  รายงานผลงานประจำเดือน 
      กย-ตค 56
     รายงานผลงานประจำเดือน มค - มิย.57


 Bookmark and Share
 
 


 
สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

กรกฎาคม 2559
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 4.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฎาคม 2559
5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคม (ต่อ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือนสิงหาคม 2559  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน สิงหาคม 2559
3.รายงานการคืนสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหาคม 2559 4. รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหาคม 2559
5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหาคม 2559(ต่อ)  
กันยายน 2559  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กันยายน 2559  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เดือน กันยายน 2559 
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กันยายน 2559 4.รายงานการคืนสภาพสมาชิกสมาคมประจำเดือน กันยายน 2559
5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กันยายน 2559  6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กันยายน 2559 (ต่อ)
ตุลาคม 2559  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน ตุลาคม 2559
2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เดือน ตุลาคม 2559
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน ตุลาคม 2559 4.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน ตุลาคม 2559
5.รายงานจำนวนสมาคมประจำเดือน ตุลาคม 2559(1)
6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน ตุลาคม 2559(2)
พฤศจิกายน 2559  
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน พฤศจิกายน 2559    2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เดือน พฤศจิกายน 2559  
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

4. รายงานการพ้นสมาชิกภาพสมาคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559


5.รายงานจำนวนสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2559(1) 6.รายงานจำนวนสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2559(2)
   
 ธันวาคม 2559  

1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มิถุนายน  2559


 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เดือน มิถุนายน 2559


3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน  2559


 4.รายงานการคืนสมาชิกสมาคมประจำเดือน  มิถุนายน  2559 


5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน  มิถุนายน  2559 


 6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน  มิถุนายน  2559 (ต่อ)

   
   

  

 
Online:  11
Visits:  391,652
Today:  352
PageView/Month:  24,016