สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

9 กรกฎาคม 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย นายพรเทพ ล้อมพรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สสธท ./กรรมการและเหรัญญิก (กสธท.) และดร.จิดาภา โรจนวิจิตร ผู้จัดการสมาคม นางสาวพรปวีณ์ สุริยะก้านตรง รองผู้จัดการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสธท/กสธท. ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสธท.และ กสธท. พร้อมทั้งร่ว ...

กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์

3 กรกฎาคม 2562

ณ ที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมติกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ ศพละ 5.25 บาท ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง นั้น  Download เอกสาร

สสธท.ต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

27 มิถุนายน 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย นายสาทิตย์ คงสอน เลขานุการสมาคม และดร.จิดาภา  โรจนวิจิตร ผู้จัดการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสธท/กสธท. ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสธท.และ กสธท. นำโดย นางสาวจินตนา ชูเกียรติศิริ ประธานกรรมการ นางเรณู รัตนสุวรรณ รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทร ...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการญี่ปุ่น

12 มิถุนายน 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) โดยมติเวียนคณะกรรมการกองทุนเงินบริจาคเพื่อความมั่นคง สสธท.ชุดที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562 > ดาวโหลดเอกสาร <

รพ.ศรีสังวาลดูงานกับ สธ สตูล

10 มิถุนายน 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม(สสธท.) นายสาทิตย์ คงสอน เลขานุการสมาคม นายพรเทพ ล้อมพรม กรรมการและเหรัญญิก (กสธท.) และดร.จิดาภา โรจนวิจิตร ผู้จัดการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสธท/กสธท. ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด และ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเ ...
 
Online:  4
Visits:  628,110
Today:  246
PageView/Month:  20,340