สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมา

25 พฤษภาคม 2562

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สมาคม เข้าร่วมประชุม/สัมนา 8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ และมีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงให้ใช้ทางร่วมในที่ดินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ ...

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

24 พฤษภาคม 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย นายสาทิตย์ คงสอน เลขานุการสมาคม (สสธท.) ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร ผู้จัดการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสธท/กสธท. ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสธท.และ กสธท. นำโดย นางอรทัย บุญเต็ม ประธานกรรมการ นางนันทิราพร แถวไธสง กรรมการ นางมัทนี ชีวเสถียรชัย กรรมการ ...

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562

3 พฤษภาคม 2562

เรื่องขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562 ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ...

สสธท. รับสมัครสมาชิก รอบ 5/62

3 พฤษภาคม 2562

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รับสมัครสมาชิกรอบ 5/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-20 พฤษภาคม 2562   เอกสารเพิ่มเติม "คลิ๊ก"

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสธท.และ กสธท.

24 เมษายน 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร ผู้จัดการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสธท/กสธท. ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสธท.และ กสธท. นำโดย นายสนธิ์ มาสอาด รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรีและกรรมการสมาคม (สสธท.) นางอำพัน ปั้นลายนาค กรรมการ นายชาญชัย เสมียนชัย กรรมการ นส.ดาริกา จ ...
 
Online:  5
Visits:  594,145
Today:  234
PageView/Month:  25,833