สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

การคุมครองกรณีสมาชิกประเภทสมทบสมัครก่อนสมาชิกประเภทสามัญ

9 กันยายน 2562

การคุมครองกรณีสมาชิกประเภทสมทบสมัครก่อนสมาชิกประเภทสามัญ คลิก

แจ้งการเปลี่นแปลงรอบการรับสมัครสมาชิกสมาคม

9 กันยายน 2562

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรอบการรับสมัครสมาชิกสมาคม และใบรับรองแพทย์ คลิก

แนวทางการบริหารเงิน

9 กันยายน 2562

แนวทางการบริหารเงินของศูนย์ประสานงานที่ได้รับจากสมาคมตามรอบการจัดสรรเงิน (On Top ) คลิก

แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก สสธท.

9 กันยายน 2562

แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก สสธท. คลิก

แจ้งอุทธรณ์

9 กันยายน 2562

แจ้งการขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพ สสธท.  คลิก
 
Online:  7
Visits:  674,947
Today:  163
PageView/Month:  26,171