สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการญี่ปุ่น

12 มิถุนายน 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) โดยมติเวียนคณะกรรมการกองทุนเงินบริจาคเพื่อความมั่นคง สสธท.ชุดที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562 > ดาวโหลดเอกสาร <

รพ.ศรีสังวาลดูงานกับ สธ สตูล

10 มิถุนายน 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม(สสธท.) นายสาทิตย์ คงสอน เลขานุการสมาคม นายพรเทพ ล้อมพรม กรรมการและเหรัญญิก (กสธท.) และดร.จิดาภา โรจนวิจิตร ผู้จัดการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสธท/กสธท. ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด และ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเ ...

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2572 สสธท.วันที่ 1 มิถุนายน 2562 วันนี้

1 มิถุนายน 2562

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 สสธท.วันที่ 1 มิถุนายน 2562 วันนี้ งดงามสำเร็จ ด้วยดีด้วยความสุข กราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน คณะกรรมการ สสธท. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน และผู้แทนสมาคม 8 กลุ่มวิชาชีพ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น   จำนวน 218 คน โดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ทั้งนี้สมาค ...

สสทธ.ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562

28 พฤษภาคม 2562

สสทธ.ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ในวันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จากเดิม ห้องประชุม ชั้น 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณืออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยขอแจ้งประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก​

27 พฤษภาคม 2562

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยขอแจ้งประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก บุคคลเป็นรองผู้จัดการ สสธท. จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
 
Online:  3
Visits:  613,158
Today:  667
PageView/Month:  28,085