สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

แจ้งการสนับสนุนค่าห้องพักในการเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมและทัศนศึกษา ประจำปี 2559

18 มีนาคม 2559

แจ้งการสนับสนุนค่าห้องพักในการเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมและทัศนศึกษา ประจำปี 2559

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก สสธท.รอบที่ 2/2559 รับอายุไม่เกิน 58 ปี

17 มีนาคม 2559

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 2/2559 รับอายุไม่เกิน 58 ปี

การรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบที่ 2/2559 รับอายุไม่เกิน 58 ปี และที่เป็นคู่สมรส หรือบิดา มารดา หรือบุตร

17 มีนาคม 2559

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบที่ 2/2559 รับอายุไม่เกิน 58 ปี และที่เป็นคู่สมรส หรือบิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก  

การรับรองรายงานการประชุมใหญ่ ปี 2559

11 มีนาคม 2559

ตามทีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ผลการคัดเลือกรางวัลศูนย์ประสสานงานดีเด่น ประจำปี 2558

3 มีนาคม 2559

 
Online:  7
Visits:  495,513
Today:  143
PageView/Month:  12,945