สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

2 กุมภาพันธ์ 2559

      เชิญร่วมประชุมสัมมา "ฌาปนกิจสงเคราะห์ดีอย่างไร" ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-208 อาคารอิมแพ็คฟอรั่มเมืองทองธานี  

การรับสมัครสมาชิกกองทุน รอบเดือน กพ.59

1 กุมภาพันธ์ 2559

         เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความปรารถนาดีของสมาชิก สสธท. ดังกล่าว ได้ศึกษารูปแบบและได้ปรึกษาทางกฎหมายกับนักกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรจัดตั้ง กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เอกสารการรับสมัคร เอกสารนำส่งผู้สมัคร โหลดใบสมัคร กสธท.    

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ชุดที่ 1

1 กุมภาพันธ์ 2559

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบที่ 1/2559

5 มกราคม 2559

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบ ที่ 1/2559 รับอายุไม่เกิน 59 ปี และที่เป็นคู่สมรสหรือบิดา มารดาหรือบุตรของสมาชิก รายละเอียดการสมัคร ใบสมัครประเภทสามัญ ใบสมัครประเภทสมทบ ที่เป็นคู่สมรส หรือ บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก  

รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำปี 2559

4 พฤศจิกายน 2558

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้คำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สำหรับสมาชิกรายเก่าประจำปี 2559  โดยสมาคมได้ตัดยอดจำนวนการเสียชีวิตของสมาชิกรอบปี (1 พ.ย. 55 - 31 ต.ค. 58)  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558  และได้จำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือของสมาชิกแต่ละรายในแต่ละรอบการรับสมัครและเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ครบ 4,000 บาท กับสมาชิกตามข้อบังคับสมาคม ภายใน ...
 
Online:  4
Visits:  486,077
Today:  276
PageView/Month:  16,940