สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ประกาศสมาคมสสธท. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สมาคม จำนวน 3 ตำแหน่ง

25 เมษายน 2559

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สมาคม จำนวน 3 ตำแหน่ง

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

1 เมษายน 2559

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.)

แจ้งการสนับสนุนค่าห้องพักในการเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมและทัศนศึกษา ประจำปี 2559

18 มีนาคม 2559

แจ้งการสนับสนุนค่าห้องพักในการเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมและทัศนศึกษา ประจำปี 2559

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก สสธท.รอบที่ 2/2559 รับอายุไม่เกิน 58 ปี

17 มีนาคม 2559

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 2/2559 รับอายุไม่เกิน 58 ปี

การรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบที่ 2/2559 รับอายุไม่เกิน 58 ปี และที่เป็นคู่สมรส หรือบิดา มารดา หรือบุตร

17 มีนาคม 2559

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบที่ 2/2559 รับอายุไม่เกิน 58 ปี และที่เป็นคู่สมรส หรือบิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก  
 
Online:  3
Visits:  518,746
Today:  378
PageView/Month:  11,983