สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

การรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2559

26 กันยายน 2559

การรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2559 การรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2559 (ร่างแก้ไขเพิ่มเติม)ข้อบังคับ สสธท. หมวดที่ 1-8 การรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2559 (ร่างแก้ไขเพิ่มเติม)ข้อบังคับ สสธท. หมวดที่ 9-11

ขอส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2559

15 กันยายน 2559

ขอส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2559 (หมวดที่1-7) ขอส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2559 (หมวดที่8-11)

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2559

5 สิงหาคม 2559

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2559

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ.2559

30 มิถุนายน 2559

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ.2559(1) ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ.2559(2)

การรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559

24 มิถุนายน 2559

     ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี คลิกดูรายงานการประชุม 1 คลิกดูรายงานการประชุม 2 คลิกดูรายงานการประชุม 3
 
Online:  4
Visits:  559,956
Today:  121
PageView/Month:  21,568