สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ประมวลภาพการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 /2558 การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่ครั้งแรก กสธท.

26 ตุลาคม 2558

   ประมวลภาพการประชุมใหญ่วิสามัญ   ครั้งที่ 1/2558  การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่ครั้งแรก กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558   ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นคราวน์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา          ...

คู่มือการประชุมใหญ่วิสามัญ และ การประชุมใหญครั้งแรก กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌา

16 ตุลาคม 2558

        สืบเนื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้จัดประชุมวิชาการและทัศนศึกษา รุ่นที่ 1 จังหวัดมุกดาหาร ซินจ่าวเวียดนาม เยือนเวียดนามกลางเมืองมรดกโลก ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีสมาชิก สสธท. เสนอข้อคิดเห็นว่าควรจัดตั้งกองทุน เป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมาคม เพิ่มอีก 1 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น และเพิ่มส ...

ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

14 ตุลาคม 2558

ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเอกสาร PDF โหลดที่นี้

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคม ครั้งแรก

14 ตุลาคม 2558

กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการก่อการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคม  ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558และคณะกรรมการมีมติครั้งแรกได้เห็นชอบข้อบังคับกองทุน และ กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคม ครั้งแรก ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558   เอกสาร PDF โหลดที่นี้  

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558

24 กันยายน 2558

    ตามที่สมาคมจัดทำหนังสือส่งลงวันที่ 22 กันยายน.2558 ที่ สสธท.ว.1344/2558     เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558     เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และสมาชิกสมาคม สสธท.     ต้องขออภัย พิมพ์ผิดในกำหนดการเนื่องจากลงวันเสาร์ที่ 21ตุลาคม 2558 ขอแก้ไขเป็นวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2558 ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้       สสธท. ขอเชิญท่า ...
 
Online:  4
Visits:  613,219
Today:  728
PageView/Month:  28,157