สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ปิดรับสมัคร โครงการประชุมวิชาการสมาคมและทัศนศึกษา รุ่นที่ 2

1 กันยายน 2558

จากที่ สสทธ. ได้จัดโครงการประชุมวิชาการสมาคมและทัศนศึกษา รุ่นที่ 2 มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ฯ ดังกล่าว ขณะนี้ ยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวได้เต็มแล้ว

แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมทำการแทนและปฎิบัติงานที่ศูนย์ประสานงาน

18 สิงหาคม 2558

แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมทำการแทนและปฎิบัติงานที่ศูนย์ประสานงาน  

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมและทัศนศึกษา รุ่นที่ 2

10 สิงหาคม 2558

   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมและทัศนศึกษา รุ่นที่ 2 อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2558   รายละเอียด การประชุม รายละเอียด การเดินทาง  

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบที่ 3/2558

10 สิงหาคม 2558

     การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบ ที่ 3/2558 รับอายุไม่เกิน 59 ปี และที่เป็นคู่สมรสหรือบิดา มารดาหรือบุตรของสมาชิกรายละเอียดการสมัคร ใบสมัครประเภทสามัญใบสมัครประเภทสมทบ ที่เป็นคู่สมรส หรือ บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก
 
Online:  4
Visits:  575,651
Today:  611
PageView/Month:  21,494