สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

การรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2560

30 พฤศจิกายน 2560

  การรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่2/2560  ไฟล์ที่ 1              การรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่2/2560  ไฟล์ที่ 2 (ต่อ)

ขั้นตอนการ Export Excel รายชื่อสมาชิก เพื่อขำระเงินคงสภาพประจำปี 2561

14 พฤศจิกายน 2560

ขั้นตอนการ Export Excel รายชื่อสมาชิก เพื่อขำระเงินคงสภาพประจำปี 2561

ขั้นตอนการคงสภาพสมาชิก และการออกใบเสร็จต่ออายุสมาชิก ปี 2561

14 พฤศจิกายน 2560

ขั้นตอนการคงสภาพสมาชิก และการออกใบเสร็จต่ออายุสมาชิก ปี 2561

ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรื่องเล่า

13 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรื่องเล่า

การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2561

6 พฤศจิกายน 2560

การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2561 การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2561 (ต่อ)
 
Online:  8
Visits:  461,686
Today:  230
PageView/Month:  9,640