สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ประกาศ สสธท. ว่าด้วย แนวทางดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน สสธท. พ.ศ.2560

30 มิถุนายน 2560

ประกาศ สสธท. ว่าด้วย แนวทางดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน สสธท. พ.ศ.2560

ระเบียบ สสธท. ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2560

30 มิถุนายน 2560

ระเบียบ สสธท. ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2560

กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์

30 มิถุนายน 2560

กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์

การรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560

8 มิถุนายน 2560

การรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 (1) การรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 (2) การรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 (3) การรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 (4)

การรับสมัครสมาชิก สสธท. ในวาระพิเศษ รับอายุเกิน 57 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี

1 มิถุนายน 2560

การรับสมัครสมาชิก สสธท. ในวาระพิเศษ รับอายุเกิน 57 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
 
Online:  3
Visits:  420,190
Today:  139
PageView/Month:  11,830