สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน

25 กันยายน 2561

สสธท. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ 6 กลุ่มวิชาชีพ ประจำปีพุทธศักราช 2561  คลิ๊ก

สสธท.ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สัญจร

21 กันยายน 2561

สสธท.ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สัญจร

เชิญชวนประกวดเรื่องเล่า สสธท.

18 กันยายน 2561

เชิญชวนประกวดเรื่องเล่า สสธท. รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

สสธท.ขอความร่วมมือศูนย์ตรวจสอบรายละเอียดใบรับรองแพทย์ (สสธท.2)

17 กันยายน 2561

สสธท.ขอความร่วมมือศูนย์ตรวจสอบรายละเอียดใบรับรองแพทย์ (สสธท.2) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 2/2556 ครั้ง่ที่ 4/2556 วันที่ 22 มิถุนายน 2556 โดยมีมติเห็นชอบกำหนดให้ผู้สมัครใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่สมาคมกำหนดประกอบการสมัครเป็นสมาชิกสมาคม รอบที่ 3/2556 เป็นต้นมานั้น... เพิ่มเติม คลิ๊ก

สสธท. ประกาศกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์

11 กันยายน 2561

สสธท. ประกาศกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ 
 
Online:  4
Visits:  559,963
Today:  128
PageView/Month:  21,575