สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา จำกัด

23 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา จำกัด   If you don’t you in the premiership will never know what. ถ้าคุณไม่ลอง “ก้าว” จะไม่มีวันรู้เลยว่า “ข้างหน้า” เป็นอย่างไร เพียงคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองก้าวเข้ามาเป็นสมาชิก/ศูนย์ประสานงาน คุณจะรู้ว่า “วันข้างหน้า”คุณได้เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก สสธท./กสธท. ขอมอบสวัสดิการที่ดีที่สุ ...

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตรัง จำกัด

20 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตรัง จำกัด   Every day may not be good, but there is something good in every day.“ทุกๆวันอาจจะไม่ใช่วันที่ดี แต่มันก็มีสิ่งดีๆบางสิ่งเกิดขึ้นในทุกๆวัน”  สสธท.และกสธท.ขอมอบสิ่งดีๆ ที่ล้ำค่าให้กับชาวสาธารณสุขไทยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและเมื่อจากไปก็จากไปอย่างมีคุณค่า ในนามฝ่ายจัดการขอกราบขอบพระคุณศูนย์ประ ...

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด

19 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด   Every day may not be good, but there is something good in every day.“ทุกๆวันอาจจะไม่ใช่วันที่ดี แต่มันก็มีสิ่งดีๆบางสิ่งเกิดขึ้นในทุกๆวัน”  สสธท.และกสธท.ขอมอบสิ่งดีๆ ที่ล้ำค่าให้กับชาวสาธารณสุขไทยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและเมื่อจากไปก็จากไปอย่างมีคุณค่า ในนามฝ่ายจัดการขอกราบขอบพระคุณศูนย์ประ ...

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด

16 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด   คนที่เกิดมามีแต่ “คนช่วยเหลือ” เป็นคนมีบุญ แต่คนที่เกิดมาแล้ว “ได้ช่วยเหลือผู้อื่น” เป็นคนมีบุญกว่า  สสธท.และกสธท.เชิญชวนสร้างสะพานบุญให้วิชาชีพชาวสาธารณสุขด้วยกัน ในนามฝ่ายจัดการขอขอบพระคุณ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด โดยท่านประธานกรรมการ นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ส.อ พิชัย สุธรรมบุต ...

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด

16 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด   คนที่เกิดมามีแต่ “คนช่วยเหลือ” เป็นคนมีบุญ แต่คนที่เกิดมาแล้ว “ได้ช่วยเหลือผู้อื่น” เป็นคนมีบุญกว่า  สสธท.และกสธท.เชิญชวนสร้างสะพานบุญให้วิชาชีพชาวสาธารณสุขด้วยกัน ในนามฝ่ายจัดการขอขอบพระคุณ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด โดยท่านประธานกรรมการ นายปรีชา ฤทธิ์ทอง และนางสาวยุพาพร เดชะ เจ้ ...
 
Online:  5
Visits:  628,097
Today:  233
PageView/Month:  20,325