สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด

15 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด   “สสธท. และกสธท. คือการทิ้งความมั่นคงทางการเงินไว้ให้คนที่คุณรัก และห่วงใย เมื่อคุณต้องจากไป” ในนามฝ่ายจัดการขอขอบพระคุณศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด โดยท่านประธานกรรมการ นายวรายุส วรรณวิไล นางกัณฑิมา เตียววิริยะกุล รองประธานกรรมการ นายสฐากูร  มหาวิจิตร เหรัญญิก และนางสาวจิตแก้ว ชี้เจริญ ผู้จัดการศูน ...

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี

9 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี   ชีวิตอาจไม่เป็นอย่างที่คุณคิด แต่ชีวิตจะเป็นอย่างที่คุณทำ สสธท/กสธท คิดและทำสวัสดิการที่ดีที่สุดแด่วิชาชีพสาธารณสุขไทยในนามฝ่ายกราบจัดการขอขอบพระคุณศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ นางลมัย แดงประดิษฐ์ ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน และนางสาวปิยะนาถ ตัมภิวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน 

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสาธารณสุขปัตตานี จำกัด

9 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสาธารณสุขปัตตานี จำกัด   ชีวิตอาจไม่เป็นอย่างที่คุณคิด แต่ชีวิตจะเป็นอย่างที่คุณทำ สสธท/กสธท คิดและทำสวัสดิการที่ดีที่สุดแด่วิชาชีพสาธารณสุขไทยในนามฝ่ายกราบจัดการขอขอบพระคุณศูนย์ประสานงานสาธารณสุขปัตตานี จำกัด โดย นายโสภณ บุญพรหม รองประธานกรรมการ นางสาวสุวรรณา หนูพุ่ม ผู้จัดการ และนางสาวอายีซะห์ โตะเลาะ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

เยี่ยมศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลเบตง จำกัด

8 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลเบตง จำกัด   โอกาสเกิดขึ้นเองไม่ได้ คุณต่างหากที่ต้องสร้างมันขึ้นมา สสธท/กสธท ก็เช่นกันค่ะ สวัสดิการที่ดีที่สุดของชาวสาธารณสุขไทย เพียงคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองก้าวเข้ามาเป็นสมาชิก/เป็นศูนย์ประสานงานเท่ากับคุณได้สร้างคุณค่าให้กับคนที่คุณรัก เชื่อมต่อสะพานบุญให้กับสมาชิก ในนามฝ่ายจัดการ กราบขอบพระคุณศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลเบตง จำกัด โดย คณะกรรมการและ นางวาสนา สนไชย เ ...

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสาธารณสุขยะลา จำกัด

8 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสาธารณสุขยะลา จำกัด   โอกาสเกิดขึ้นเองไม่ได้ คุณต่างหากที่ต้องสร้างมันขึ้นมา สสธท/กสธท ก็เช่นกันค่ะ สวัสดิการที่ดีที่สุดของชาวสาธารณสุขไทย เพียงคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองก้าวเข้ามาเป็นสมาชิก/เป็นศูนย์ประสานงานเท่ากับคุณได้สร้างคุณค่าให้กับคนที่คุณรัก เชื่อมต่อสะพานบุญให้กับสมาชิก ในนามฝ่ายจัดการ กราบขอบพระคุณศูนย์ประสานงานสาธารณสุขยะลา จำกัด โดย นายอาบัสท์ สามะ ประธานกรร ...
 
Online:  3
Visits:  628,161
Today:  297
PageView/Month:  20,407