สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลนราธิวาส จำกัด

7 สิงหาคม 2561

ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลนราธิวาส จำกัด   “ความรักเป็นสิ่งที่มีค่า แต่สิ่งที่มีค่ามากกว่าความรักนั้นมีอยู่จริง “ สสธท/กสธท ขอมอบสวัสดิการที่ล้ำค่าแด่คนที่คุณรัก เมื่อยามคุณจากไป ในนามฝ่ายจัดการ ขอกราบขอบพระคุณศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลนราธิวาส จำกัด โดยคณะกรรมการศูนย์ประสานงานและ นางสาววาสนา ศรีใบเกลี้ยง ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน ทั้งนี้ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทของนายโสภณ ...
 
Online:  7
Visits:  628,135
Today:  271
PageView/Month:  20,367