สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

เข้ารับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ณ ศาลาวิจิตร รัตนศิริวิไล วัดศรีสุดาราม

8 ตุลาคม 2561

เริ่มโดย มะณู บุญศรีมณีชัย ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ แก้ไขล่าสุด 8 ตุลาคม 2561

เข้าชม 186

ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ร่วมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มวิชาชีพ อีก 7 สมาคม และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เจ้าภาพหลัก เข้ารับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาวิจิตร รัตนศิริวิไล วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยถือเป็นเกียรติแก่องค์กร ที่ขอรับพระราชทาน อันเป็นการสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) นำโดย ดร.ก๊ก ดอนสำราญ นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ  ร่วมกับ 7 กลุ่มวิชาชีพ  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ เข้ารับพระราชทานผ้าพระกฐิน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bookmark and Share
 
Online:  3
Visits:  594,175
Today:  264
PageView/Month:  25,873