สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

  Login or Register       

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันเสาที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2562

2 มีนาคม 2562

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันเสาที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย(สฌ.สอ.) 

กราบขอบพระคุณสมาชิก สสธท. สมาชิก กสธท. และคณะผู้บริหาร สสธท./คณผู้บริหาร กสธท. สมาคมวิชาชีพทั้ง 8 สมาคมทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จำนวน 277 ท่าน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผลการดำเนินงานภายใต้การนำของ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ได้อนุมัติมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแล้วทั้งสิ้น 3,396,891,346.75 บาท นับว่าเป็นสมาคมฌาปนกิจที่มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่มากที่สุดในประเทศไทย และกสธท. ผลการดำเนินงานในระยะเวลา 3 ปี 4 เดือน ได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวแล้ว 268,000,000.- บาท เป็นการจัดตั้งภายใต้แนวนโยบายแห่งรัฐ ในการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการมอบโล่ เงินรางวัลและมอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาทและลุ้นรับรางวัลทองคำ 8 รางวัล ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคราวนี้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5 ปี 2562-2563    จากนั้นคณะกรรมการจำนวน 18 ท่าน ได้เลือกระหว่างกันเองให้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการบริหารงานสมาคม โดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยบริหารร่วมกับคณะกรรมการ ต่ออีก 1 สมัย ค่ะ      จึงกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

 

ภาพบรรยากาศในงานเพิ่มเติม คลิ๊กBookmark and Share
 
Online:  5
Visits:  650,516
Today:  60
PageView/Month:  24,320