สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562

3 พฤษภาคม 2562

เริ่มโดย มะณู บุญศรีมณีชัย ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ แก้ไขล่าสุด 16 พฤษภาคม 2562

เข้าชม 265

เรื่องขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562

     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562 ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ดาวน์โหลด 

Bookmark and Share
 
Online:  5
Visits:  594,169
Today:  258
PageView/Month:  25,861