สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

24 พฤษภาคม 2562

เริ่มโดย มะณู บุญศรีมณีชัย ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ แก้ไขล่าสุด 24 พฤษภาคม 2562

เข้าชม 43

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย นายสาทิตย์ คงสอน เลขานุการสมาคม (สสธท.) ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร ผู้จัดการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสธท/กสธท. ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสธท.และ กสธท. นำโดย นางอรทัย บุญเต็ม ประธานกรรมการ นางนันทิราพร แถวไธสง กรรมการ นางมัทนี ชีวเสถียรชัย กรรมการ นางอภิสรา หอมหวน กรรมการ นางพรสวรรค์ พรหมลักขโณ กรรมการ นางอาภัสรา มาประจักษ์ กรรมการ นางอัญชลินทร์ เลิศชุติพันธ์ กรรมการ นายสุระพงษ์ บุญยะกิติ กรรมการ นายสมพร ไชยคิรินทร์ กรรมการ นส.จันทิมาทร ป้องคำแสน ผู้จัดการ นางจริญญา บุญบู้ เจ้าหน้าที่การเงิน นส.วีรยา ต้นสีนนท์ เจ้าหน้าที่บัญชีศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น จำกัด ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุม สสธท. ชั้น 3 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยและได้มอบรายงานกิจการ พร้อมคู่มือ ปฎิบัติงานแก่ศูนย์ประสานงานฯ และนำเยี่ยมชม สำนักงาน สสธท. แห่งใหม่

Bookmark and Share
 
Online:  6
Visits:  613,181
Today:  690
PageView/Month:  28,112