สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

  Login or Register       

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

9 กรกฎาคม 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย นายพรเทพ ล้อมพรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สสธท ./กรรมการและเหรัญญิก (กสธท.) และดร.จิดาภา โรจนวิจิตร ผู้จัดการสมาคม นางสาวพรปวีณ์ สุริยะก้านตรง รองผู้จัดการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสธท/กสธท. ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสธท.และ กสธท. พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาระบบโปรแกรมฌาปนกิจ นำโดย นายจรัญ เผือดจันทึก รองประธานฯ คนที่ 1 นางอารี โครตประทุม กรรมการศูนย์ประสานงานฯและกรรมการ กสธท.และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุม สสธท. ชั้น 3 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยและได้มอบรายงานกิจการ เอกสารประชาสัมพันธ์ พร้อมของที่ลึกแก่ศูนย์ประสานงานฯ และนำเยี่ยมชม สำนักงาน สสธท. แห่งใหม่ รูปภาพเพิ่มเติม  
Bookmark and Share
 
Online:  7
Visits:  650,520
Today:  64
PageView/Month:  24,324