สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

  Login or Register       

การประชุม​คณะกรรมการ​ดำเนินการ​สมาคม​ฌาปนกิจ​สงเคราะห์​สมาชิก​สหกรณ์​ออมทรัพย์​สาธารณ​สุข​ไทย​

27 กรกฎาคม 2562

การประชุม?คณะกรรมการ?ดำเนินการ?สมาคม?ฌาปนกิจ?สงเคราะห์?สมาชิก?สหกรณ์?ออมทรัพย์?สาธารณ?สุข?ไทย?ชุดที่? 5/2562? ครั้ง?ที่? 5 วันเสาร์ที่? 27? กรกฎาคม 2562 เวลา? 09.00 น.? ณ? ห้องประชุมวงกลม ชั้น 3 อาคารสำนักงาน สฌ.สอ. ได้อนุมัติรับสมาชิกสมัคร? สสธท.? รอบเดือนกรกฏาคม 2562 สามัญ? 464 คน? สมทบ? 191 คน? รวม? 655 คน? และอนุมติจ่ายเงินเคราะห์ครอบครัว? ประจำเดือนกรกฎาคม 2562? จำนวน? 32,412,891.35 บาท ทั้งนี้ในวันนี้ทางสมาคมได้มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทของนายบรรเจิด แสงสุริยา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพ จำกัด (สมัครตรง) จำนวน 1,015,381.03บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสตางค์)
ในนามสมาคม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จำกัด

Bookmark and Share
 
Online:  4
Visits:  650,495
Today:  39
PageView/Month:  24,299