สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

  Login or Register       

โครงการ สสธท. เคลื่อนที่สแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

2 สิงหาคม 2562

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ได้จัดโครงการ สสธท. เคลื่อนที่สแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยได้เข้าสแกนเอกสารชุดใบสมัคร สสธท. ณ ศูนย์ประสานงาน สสธท. เริ่มในกระทรวงสาธารณสุข เป็นโมเดล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำนวน 2,395 ชุด
2. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 167 ชุด
3. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำนวน 1,108 ชุด
4. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 267 ชุด
5. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำนวน 4,157 ชุด                                      ทั้งนี้ สสธท . ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของศูนย์ประสานงาน ทั้ง 5 แห่ง ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ รวมทั้งจัดเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ให้แก่เจ้าหน้าที่ สสธท. จนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ

Bookmark and Share
 
Online:  3
Visits:  650,494
Today:  38
PageView/Month:  24,298