สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

  Login or Register       

กำหนดให้ผู้สมัครใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่สมาคมกำหนด

6 สิงหาคม 2562

ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้ในการประกอบการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป  คลิ๊ก

Bookmark and Share
 
Online:  2
Visits:  650,533
Today:  77
PageView/Month:  24,337