สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

  Login or Register       

ตราสัญลักษณ์

คนชูสองแขน  

หมายถึง การประสานความร่วมมือสมาชิกสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย        

 

   หลังคาบ้าน    

หมายถึง การคุ้มครองป้องกันภยันตรายทั้งปวง


   งูพันคบเพลิง  

 หมายถึง การมีสุขภาพดี

 

      ชื่อภาษาไทย     

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย


        อักษรย่อ       

 CPCT

     ชื่อภาษาอังกฤษ  

  Cremation  Association  for  Thai  Public  Health  Savings and Credit  Cooperatives  Members

 


 
Online:  2
Visits:  650,507
Today:  51
PageView/Month:  24,311