สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

         

    สสธท.
 คลิก ตรวจสอบข้อมูล
สมาชิกสสธท.รายบุคคลได้ที่นี่ 
 
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ตราสัญลักษณ์                  

พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้อบังคับ

ระเบียบต่างๆ

คู่มือการใช้โปรแกรม

รายงานประจำเดือน ม.ค.60- ธ.ค.60

 สสธท.
กองทุน (กสธท.)
 

 
Online:  4
Visits:  518,723
Today:  355
PageView/Month:  11,956
Last Update:  11/12/2561สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

ตราสัญลักษณ์

คนชูสองแขน  

หมายถึง การประสานความร่วมมือสมาชิกสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย        

 

   หลังคาบ้าน    

หมายถึง การคุ้มครองป้องกันภยันตรายทั้งปวง


   งูพันคบเพลิง  

 หมายถึง การมีสุขภาพดี

 

      ชื่อภาษาไทย     

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย


        อักษรย่อ       

 CPCT

     ชื่อภาษาอังกฤษ  

  Cremation  Association  for  Thai  Public  Health  Savings and Credit  Cooperatives  Members

 


 

 

 

 

 
 
Online:  4
Visits:  518,723
Today:  355
PageView/Month:  11,956