สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

         

    สสธท.
 คลิก ตรวจสอบข้อมูล
สมาชิกสสธท.รายบุคคลได้ที่นี่ 
 
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ตราสัญลักษณ์                  

พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้อบังคับ

ระเบียบต่างๆ

คู่มือการใช้โปรแกรม

รายงานประจำเดือน ม.ค.60- ธ.ค.60

 สสธท.
กองทุน (กสธท.)
 

 
Online:  16
Visits:  453,694
Today:  326
PageView/Month:  10,789
Last Update:  18/6/2561
 

 

 

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้อบังคับ

  ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขไทย_พ.ศ.2561 
 กฎกระทรวง_ระเบียบ_ประกาศ
 คู่มือการฌาปนกิจสงเคราะห์
 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ.2559 (หมวดที่ 1-8)  
 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ.2559 (หมวดที่ 9-11) 
 พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์_พ.ศ.2545
   
   
 
 

 

 

 

 
 
Online:  16
Visits:  453,694
Today:  326
PageView/Month:  10,789