สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

มกราคม 2560
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มกราคม 2560
 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มกราคม 2560
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2560
 4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2560
5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกประจำเดือน มกราคม 2560 (ต่อ) 
 6.รายงานการคืนสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2560
7.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2560 

 กุมภาพันธ์ 2560     
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
5.รายงานการคืนสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 มีนาคม 2560  
 
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มีนาคม 2560  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน  มีนาคม 2560
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม  2560  4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม  2560
 5.รายงานการคืนสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม  2560  6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2560
 7.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2560  
 เมษายน 2560 
 
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน เมษายน 2560  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน  เมษายน 2560
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน  2560  4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2560
 5.รายงานการคืนสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน  2560  6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2560
  พฤษภาคม 2560
 
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน พฤษภาคม 2560  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน  พฤษภาคม  2560 4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 5.รายงานการคืนสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม  2560  6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2560
  มิถุนายน 2560  
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มิถุนายน 2560  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน  มิถุนายน  2560  4.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน 2560
  กรกฎาคม 2560  
  1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กรกฏาคม 2560  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน กรกฏาคม 2560
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน  กรกฏาคม  2560   4.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน  กรกฏาคม 2560
   5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฎาคม 2560(ต่อ)
  สิงหาคม   2560  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน สิงหาคม 2560  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหาคม  2560 4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหาคม 2560
5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน  สิงหาคม  2560  
 กันยายน   2560  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กันยายน 2560 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน กันยายน 2560
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กันยายน  2560 4.รายงานการคืนสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กันยายน  2560
5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กันยายน 2560 6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน  กันยายน  2560
 7.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กันยายน  256 0 (ต่อ)
 
   ตุลาคม  2560  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน ตุลาคม 2560 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ตุลาคม 2560
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน ตุลาคม  2560 4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน ตุลาคม  2560
 5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน ตุลาคม  256 0  
 พฤศจิกายน  2560  
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤศจิกายน  2560  4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 5.รายงานการคืนสภาพของสมาชิกสมาคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 256 0 6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
   ธันวาคม  2560  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน ธันวาคม 2560 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ธันวาคม 2560
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน ธันวาคม 2560  4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน ธันวาคม 2560
 5.รายงานการคืนสภาพของสมาชิกสมาคม ประจำเดือน ธันวาคม 256 0 6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน ธันวาคม 2560
7.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน ธันวาคม 2560 (ต่อ)
 
 
 
   

 


 
Online:  7
Visits:  628,166
Today:  302
PageView/Month:  20,413