สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

         

    สสธท.
        คลิก ตรวจสอบข้อมูล
สมาชิกสสธท.รายบุคคลได้ที่นี่ 
 
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์   
ตราสัญลักษณ์                  

พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้อบังคับ

ระเบียบต่างๆ

คู่มือการใช้โปรแกรม

รายงานประจำเดือน ม.ค.60- ธ.ค.60

รายงานประจำเดือน ม.ค.61-ธ.ค.61
 สสธท.
กองทุน (กสธท.)
   
 
    ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงาน 2560
 
 
 
 
Online:  4
Visits:  447,119
Today:  53
PageView/Month:  14,760
Last Update:  25/5/2561

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก


   ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย
 นายก สสธท.

สสธท.เป็นองค์กรณ์ที่ไม่หวังผลกำไร เพิ่มคุณค่าชีวิต ใส่ใจสมาชิก สาธารณสุขไทย

ข่าวสาร สสธท.
  • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายสัมฤทธิ์ บัวอุไร สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด โนายชูวิทย์ ธานี รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวั ...
  • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นางฉลวย พรรณบัวหลวง สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จำกัด โดย ทันตแพทย์วิวัฒน์ ธาราสมบัติ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณส ...
  •   วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด นำโดย นายปิ่น นันทะเสน ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย โดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. ...
  • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 4/2560 และฝ่ายจัดการ ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ 108-110 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้แทนสมาชิกเ ...
  • สาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ  จำกัดร่วมกันเป็นพยานการแต่งตั้งผู้ปกครองโดยชอบธรรม กรณีสมาชิก สสธท.ที่เป็นบิดา มารดา เสียชีวิตพร้อมกัน
  • ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 108-110 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติ จากพลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำก ...
  • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และแผนงานโครงการ ปี 2561 นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม และคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมฝ่ายจัดการสมาคม ในวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัด ...
  • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นางเสงี่ยม ก้อนด้วง สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดย นายสมัย พูลทอง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุ ...
  • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายประเทือง มานิสสรณ์ สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดย ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ และนางนิลุบล เทพล ผู้จัดการสหกรณ ...

 

Please update your Flash Player Plugin. You'll need to install the version 9.0.28 or later.


 
                                                         
 
ประเภทของข่าวสารหรือบทความ
ข่าวประชาสัมพันธ์
119 สสธท.ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 4_2561
2/4/2561 16:36:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
ข่าวสาร สสธท.
ข่าวสาร สสธท.
9 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด
23/5/2561 16:54:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
ข่าวสุขภาพน่ารู้
10 1
25/5/2561 14:29:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ กสธท.
ข่าวรายละเอียดกองทุน
34 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. รอบที่ 8/2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
31/7/2560 19:38:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  4
Visits:  447,119
Today:  53
PageView/Month:  14,760