สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

         

                  สสธท.
        คลิก ตรวจสอบข้อมูล
สมาชิกสสธท.รายบุคคลได้ที่นี่ 
 
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์   
ตราสัญลักษณ์                  

พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้อบังคับ

ระเบียบต่างๆ

คู่มือการใช้โปรแกรม

รายงานประจำเดือน ม.ค.60- ธ.ค.60

รายงานประจำเดือน ม.ค.61-ธ.ค.61
 สสธท.
กองทุน (กสธท.)
   
 
    ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงาน 2560
 
 
 
 
Online:  1
Visits:  453,663
Today:  295
PageView/Month:  10,758
Last Update:  18/6/2561 

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

แบบฟอร์ม สสธท.                                   แบบฟอร์ม กสธท. 

ใบสมัครประเภทสามัญ

โหลดใบสมัคร กสธท.

ใบสมัครประเภทสมทบ ที่เป็นคู่สมรส หรือ บิดา มารดา หรือ บุตรของสมาชิก 

โหลดแบบฟอร์มใบลาออก กสธท. 

หนังสือแจ้งการโอนย้าย

Bill Payment กองทุนล้านที่ 2

หนังสือแจ้งการลาออก

โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท.

 

หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล และ ที่อยู่ สสธท.

ใบตอบรับศูนย์ประสานงานและใบสมัครจนท.ศูนย์ประสานงาน

หนังสือยินยอมและมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์  (ตัวอย่างวิธีกรอกข้อมูล)

หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มหรือลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ 
 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ

ใบแสดงความจำนงบริจาคเงินโดยสมัครใจ

แบบฟอร์มการนำส่งเงินของศูนย์ประสานงาน 
บสำคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์(สสธท.)
หลักฐานการจ่ายเงิน
Bill Payment
 
 
 
  

 

 
 
Online:  1
Visits:  453,663
Today:  295
PageView/Month:  10,758