สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท.
 


สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

 

แบบฟอร์ม สสธท.                                  แบบฟอร์ม กสธท.   

ใบสมัครประเภทสามัญ

โหลดใบสมัคร กสธท.

ใบสมัครประเภทสมทบ ที่เป็นคู่สมรส หรือ บุตรของสมาชิก 

โหลดแบบฟอร์มใบลาออก กสธท. 

หนังสือแจ้งการโอนย้าย

Bill Payment กองทุนล้านที่ 2

หนังสือแจ้งการลาออก

โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท.

 

หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล และ ที่อยู่ สสธท.

ใบตอบรับศูนย์ประสานงานและใบสมัครจนท.ศูนย์ประสานงาน

หนังสือยินยอมและมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์  (ตัวอย่างวิธีกรอกข้อมูล)

หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มหรือลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ 
 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ

ใบแสดงความจำนงบริจาคเงินโดยสมัครใจ

แบบฟอร์มการนำส่งเงินของศูนย์ประสานงาน 
ใบสำคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์(สสธท.)
หลักฐานการจ่ายเงิน
Bill Payment

    
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Online:  11
Visits:  471,542
Today:  19
PageView/Month:  10,376