สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท.
 
สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

เอกสารที่ต้องส่งสมาคม สสธท. กรณีเสียชีวิต

        (ตัวอย่างการกรอก) แบบฟอร์มการส่งหลักฐานสมาชิกเสียชีวิตเพื่อเบิกเงินสงเคราะห์และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

         (ตัวอย่างการกรอก) หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

         (ตัวอย่างการกรอก) แบบฟอร์มขอรับเงิน (สำหรับเจ้าหน้าที่)

         (ตัวอย่างการกรอก) ใบสำคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

         (ตัวอย่างการกรอก) หลักฐานการจ่ายเงิน

         (ตัวอย่างการกรอก) หนังสือยินยอมและมอบอำนาจ


 
 

 

 

 

 
 
Online:  3
Visits:  518,745
Today:  377
PageView/Month:  11,982