สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

  Login or Register       


สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

 

คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย


    

     

                                 ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย

                              นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                            สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
           
              
   นายแพทย์อนุพงศ์ เพ็ญจันทร์ นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล
 นายประมวล  อ่อนฤทธิ์      นายศรายุทธ  สมศรี  นายสาทิตย์  คงสอน
  อุปนายก คนที่ 1 อุปนายก คนที่ 2  อุปนายก คนที่ 3 อุปนายก คนที่ 4  เลขานุการ
   

  

 

 

 

   จ.ต.ไพโชค  คงสุทธิ  เภสัชกรรัตนชัย  รัตนโคตร   นายประดิษฐ  ฤาเดช  นายสวรรค์  ต่อติด  นายศิริ เลิศไกร
     เหรัญญิก
 ผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้ช่วยเหรัญญิก  กรรมการ
กรรมการ 
 

 


 

   
    นายสนธิ์  มาสอาด นายวิจิตร  กบิลพัสดุ์ นายสุรศักดิ์  ชัยชนะ นายอานันต์  ศิริ นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต
  กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
 

   
   นายสาโรจน์ ภู่พัฒน์
นายอธิวัฒน์ วงศ์ตันติเจริญ   กรรมการ
กรรมการ


 
   
 
 
 
 
   
  
   
 
     
   
 

   
   
 

   
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                                          

                                                    

 


 


 

 
Online:  2
Visits:  650,493
Today:  37
PageView/Month:  24,297