สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท.
 
 

 

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

         

                                                                                                                                                                                                 
 

นางสาวจิดาภา  โรจนวิจิตร 

 
   ผู้จัดการสมาคม สสธท.  
     
                          

นางสาววันดี  เสมคำ

นางสาวกรรณิการ์  แก้วกาหลง  นางสมจิตร์  โสภา
 ผู้ประสานงานพัสดุ   เจ้าหน้าที่บริหาร      เจ้าหน้าที่การเงิน
     
     
นางสาวบุษบงก์  ช่อสัมฤทธิ์  นางสาวปรียานันท์  กัลยาณธรรม นางสาวสุจิตรา  เทศถา
เจ้าหน้าที่บริหาร 
 เจ้าหน้าที่บัญชี   เจ้าหน้าที่ธุรการ     
นางสาวชลธิสา  ฤทธิ์แสวง นายนิธิภัทร  ถาวรนารถ นายวัชรัศน์ เอื้อพงษ์พันธุ์ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนทศ      
     
     

 

                                                                            

         

 

 

                  

                                                             

                                                                          

         

                            

 

  


 


  

 

 

 

   

 

 
Online:  16
Visits:  546,591
Today:  135
PageView/Month:  16,769