สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

         

                      สสธท.
 คลิก ตรวจสอบข้อมูล
สมาชิกสสธท.รายบุคคลได้ที่นี่ 
 
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์   
ตราสัญลักษณ์                  

พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้อบังคับ

ระเบียบต่างๆ

คู่มือการใช้โปรแกรม

รายงานประจำเดือน ม.ค.60- ธ.ค.60

รายงานประจำเดือน ม.ค.61-ธ.ค.61
 สสธท.
กองทุน (กสธท.)
 
 
    ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงาน 2560
 
 
 
 
Online:  10
Visits:  453,672
Today:  304
PageView/Month:  10,767
Last Update:  18/6/2561

 

 

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

         

                                                                                                                                                                                                 
 

นางสาวจิดาภา  โรจนจิตร 

 
   ผู้จัดการสมาคม สสธท.  
     
                                  

นางสาววันดี  เสมคำ

นางสาวกรรณิการ์  แก้วกาหลง  นางสมจิตร์  โสภา
ผู้ประสานงานพัสดุ    เจ้าหน้าที่การเงิน      เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
     

นางสาวบุษบงก์  ช่อสัมฤทธิ์  นายวัชรัศน์ เอื้อพงษ์พันธุ์    นางสาวสุจิตรา  เทศฐา
เจ้าหน้าที่บริหาร  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
นางสาวปรียานันท์  กัลยาณธรรม นายนิธิภัทร  ถาวรนารถ นางสาวชลธิสา  ฤทธิ์แสวง
เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
     
     

 

                                                                               
         

 

 

                  

                                                             

                                                                          

         

                            

 

  


 

 


 


 


  

 

 

 

   

 

 
Online:  10
Visits:  453,672
Today:  304
PageView/Month:  10,767