สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

มกราคม 2561

1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มกราคม 2561
2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มกราคม 2561
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2561
4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2561
5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกประจำเดือน มกราคม 2561 (ต่อ) 
6.รายงานการคืนสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2561
7.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2561
8.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2561(ต่อ) 
   
กุมภาพันธ์ 2561  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
5.รายงานการคืนสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
   
มีนาคม 2561  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มีนาคม 2561 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มีนาคม 2561
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2561 4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2561
5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2561(ต่อ)  6.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2561(ต่อ)
7.รายงานการคืนสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2561 8.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2561
8.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2561(1)  
   
เมษายน 2561  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน เมษายน 2561 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน เมษายน 2561
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2561 4.รายงานการคืนสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2561
5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2561 6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2561
7.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2561 (ต่อ)   
   
พฤษภาคม 2561  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน พฤษภาคม 2561 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 4.รายงานการคืนสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2561
5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2561
7.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (ต่อ)      
   
 มิถุนายน 2561  
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มิถุนายน 2561 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มิถุนายน 2561
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน 2561 4.รายงานการคืนสภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน 2561
5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน 2561 6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน 2561
7.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน 2561 (ต่อ)     
 
   
   

 


 
Online:  30
Visits:  471,562
Today:  39
PageView/Month:  10,396