สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

มกราคม 2562

1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มกราคม 2562
2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มกราคม 2562
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562  4.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562
 5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562  6.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562(ต่อ1)
 7.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562(ต่อ2)  8.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

 
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  4.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 5.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562(ต่อ)  6.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 7.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ต่อ)  8.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม 2562

 
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มีนาคม 2562  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มีนาคม 2562
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2562  4.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2562
5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2562  6.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2562(ต่อ)
7.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2562  
 

เมษายน 2562

 
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน เมษายน 2562  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน เมษายน 2562
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2562  4.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2562
 5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2562  6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2562
 

พฤษภาคม 2562

 
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน พฤษภาคม 2562  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2562 4.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2562
5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2562 6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2562
   

มิถุนายน 2562

 
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มิถุนายน 2562 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มิถุนายน  2562
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน 2562 4.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน  2562
5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน 2562 6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน  2562
 

กรกฎาคม 2562

 
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กรกฎาคม 2562  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฎาคม 2562  4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฎาคม 2562  
 

สิงหาคม 2562

 
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กรกฎาคม 2562 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฎาคม 2562  4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฎาคม 2562

มกราคม 2562

1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มกราคม 2562
2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มกราคม 2562
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562  4.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562
 5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562  6.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562(ต่อ1)
 7.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562(ต่อ2)  8.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

 
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  4.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 5.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562(ต่อ)  6.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 7.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ต่อ)  8.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม 2562

 
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มีนาคม 2562  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มีนาคม 2562
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2562  4.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2562
5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2562  6.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2562(ต่อ)
7.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2562  
 

เมษายน 2562

 
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน เมษายน 2562  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน เมษายน 2562
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2562  4.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2562
 5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2562  6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2562
 

พฤษภาคม 2562

 
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน พฤษภาคม 2562  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2562 4.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2562
5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2562 6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน พฤษภาคม 2562
   

มิถุนายน 2562

 
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มิถุนายน 2562 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มิถุนายน  2562
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน 2562 4.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน  2562
5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน 2562 6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มิถุนายน  2562
 

กรกฎาคม 2562

 
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กรกฎาคม 2562  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฎาคม 2562  4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 5.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กรกฎาคม 2562  
 

สิงหาคม 2562

 
1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน สิงหาคม 2562 2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน สิงหาคม 2562
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหาคม 2562 4.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหาคม 2562
 5.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหาคม  2562  6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน สิงหาคม  2562
   
   
   
   
   
   

 


 
Online:  10
Visits:  674,934
Today:  150
PageView/Month:  26,155