สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

มกราคม 2562

1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มกราคม 2562
2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มกราคม 2562
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562  4.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562
 5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562  6.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562(ต่อ1)
 7.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562(ต่อ2)  8.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562

 กุมภาพันธ์ 2562

 
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  4.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 5.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562(ต่อ)  6.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 7.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ต่อ)  8.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  มีนาคม 2562

 
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มีนาคม 2562  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มีนาคม 2562
3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2562  4.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2562
5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2562  6.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2562(ต่อ)
7.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มีนาคม 2562  
 

 เมษายน 2562

 
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน เมษายน 2562  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน เมษายน 2562
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2562  4.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2562
 5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2562  6.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน เมษายน 2562
   
   
   

 


 
Online:  12
Visits:  594,134
Today:  223
PageView/Month:  25,822