สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก

มกราคม 2562

1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน มกราคม 2562
2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มกราคม 2562
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562  4.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562
 5.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562  6.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562(ต่อ1)
 7.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562(ต่อ2)  8.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562
 กุมภาพันธ์ 2562  
 1.รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  2.รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 3.รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  4.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 5.รายงานการคืนสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562(ต่อ)  6.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 7.รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ต่อ)  8.รายงานจำนวนสมาชิกสมาคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 
Online:  9
Visits:  559,916
Today:  81
PageView/Month:  21,529