สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

รายงานผลการดำเนินงาน สสธท.

ตารางเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

ประจำปี 2565

  Download


  Download 
 

Download


สสธท. อวยพรปีใหม่ 2564

   เพิ่มคุณค่าชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก 
เพลงมาร์ช สสธท. 
 
Online:  5
Visits:  1,209,118
Today:  100
PageView/Month:  35,798
Last Update:  29/11/2564


 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สสธท.ประกาศกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ 4.80 บาท วันที่ 1 ธันวาคม 2564.pdf
  • สสธท. ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหาร
  • การรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบที่ 2/2565 ประจำพฤศจิกายน 2564  รับสมัครอายุไม่เกิน 54 ปี
  • ช่องทางการชำระเงินต่ออายุ สสธท.
  • สสธท. แจ้งปรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า รอบที่ 1/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564     Download ใบสมัคร >>>>  http://www.cpct.or.th/?cid=2128956
  • ในวันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564 ดร. มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท./ประธานกรรมการ กสธท. มอบหมายให้นางอารี โครตประทุม กรรมการ สสธท./กรรมการ กสธท. เป็นตัวแทนท่านนายกสมาคม สสธท.ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์ประสานงาน สอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา จำกัด เนื่องในโอกาสขยายสาขา  ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ยิ่งๆขึ้นไป เป็นที่พึ่งของสมาชิกสหกรณ์ตลอดไปคะ
  • แจ้งขอความร่วมมือศูนย์ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกประเภทสมทบของ สสธท.
  • สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครนายก จำกัด ในนามศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทสมาชิก


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

และศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นตัวแทนสมาคม

มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต

 

>> ดูวีดีโอใน Youtube <<การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564

ณ  ห้องประชุมริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6

โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.นนทบุรี

 

>> ภาพบรรยากาศภายในงาน <<ร่วมพิธีทำบุญวันครบรอบก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

และอุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกทั้ง 8 สมาคม  

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี

 

>> ภาพบรรยากาศภายในงาน <<สสธท. เป็นเจ้าภาพร่วมในงานพิธีเททองหล่อพระเจ้าทองคู่ปารมีสิมคำ

นามว่า พระเจ้าสายสุวรรณ มิ่งเมืองคู่ปางค์เมืองบ้าน

ณ วัดโพนโป่ง ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย

 

>> ภาพบรรยากาศภายในงาน <<การประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 สสธท.และ กสธท.
เรื่อง “สสธท.  และ กสธท. ก้าวมาอย่างเข้าใจ ก้าวไปอย่างมั่นคง”

วันที่ 14 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า โรงแรมภูฟ้าวารี เชียงราย รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย

 

>> ภาพบรรยากาศภายในงาน << 

การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563

ในวันที่ 9 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสักทอง

โรงแรม ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

 

>> ภาพบรรยากาศภายในงาน <<สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
และ
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

โครงการปฏิบัติธรรม เรื่อง “สร้างสะพานบุญ สะสมเสบียงบุญ”
วันที่ ๑๒ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

 

>> ภาพบรรยากาศภายในงาน <<
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานสมาคมเาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขไทย

 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563

 ณ มณฑลพิธก่อสร้่างตรงข้ามชุมนุมสกหรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

    

>> ภาพบรรยากาศภายในงาน <<

 


พิธีวางศิลาฤกษ์และสมทบทุนสร้าง

 “อาคารปฏิบัติธรรมและรับรองแขกแก้วสะพานบุญ”

ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก

อ.เมือง  จ.เชียงราย โดยมีพระเมธีวชิโรดม

 

>>  ดูวีดีโอใน Yotobe <<

 

 

  
ประเภทของข่าวสารหรือบทความ
ข่าวประชาสัมพันธ์
299 สสธท.ประกาศกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ 4.80 บาท วันที่ 1 ธันวาคม 2564.pdf
29/11/2564 10:41:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้ทายาทผู้เสียชีวิต
ข่าวสาร สสธท.
73 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด
18/5/2563 8:35:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
เยี่ยมศูนย์ประสานงาน
35 เภสัชกรรัตนชัย รัตนโคตร เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด
8/4/2563 15:45:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
ประกาศการรับสมัครสมาชิก สสธท.
1 ประการรับสมัครสมาชิก สสธท. ปี 2555-ปัจจุบัน
18/11/2564 10:39:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
 
 

 
Online:  5
Visits:  1,209,118
Today:  100
PageView/Month:  35,798