สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

 

 
 

 
   คลิ๊ก 
 
ดาวน์โหลดรายงาน
 
วิดิทัศ สสธท. ประจำปี พ.ศ.2563 
คู่มือปฏิบัติงาน 2563

ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงาน 2563
 
 
 
 
Online:  2
Visits:  1,002,199
Today:  348
PageView/Month:  28,080
Last Update:  20/1/2564
 
 

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • แพทย์หญิงจิรภา สุรเบญจวงศ์ ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระยอง จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,007,799.55 บาท
  • นายอานันต์ ศิริ กรรมการสมาคมและประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางสาวธรรมพร แซ่ปัง ผู้จัดการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,003,282.75 บาท
  • สสธท. ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564
  • นายแพทย์อนุพงศ์ เพ็ญจันทร์ อุปนายกคนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,005,320.55 บาท
  • สสธท. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดส่งใบตอบรับภายใน วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 >>>>
  • สสธท. ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 12/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563
  • กำหนดแนวทางการรับสมัครสมาชิกและการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปีสำหรับสมาชิกรายเก่า
  •        สสธท. จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง ราชพฤกษ์ โรงแรมทีค การ์เด้น รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 

 

 

 

สสธท. เป็นเจ้าภาพร่วมในงานพิธีเททองหล่อพระเจ้าทองคู่ปารมีสิมคำ

นามว่า พระเจ้าสายสุวรรณ มิ่งเมืองคู่ปางค์เมืองบ้าน

ณ วัดโพนโป่ง ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 สสธท.และ กสธท.
เรื่อง “สสธท.  และ กสธท. ก้าวมาอย่างเข้าใจ ก้าวไปอย่างมั่นคง”

วันที่ 14 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า โรงแรมภูฟ้าวารี เชียงราย รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย

 

การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563

ในวันที่ 9 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสักทอง

โรงแรม ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
และ
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)


โครงการปฏิบัติธรรม เรื่อง “สร้างสะพานบุญ สะสมเสบียงบุญ”
วันที่ ๑๒ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย


พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานสมาคมเาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขไทย

 ณ มณฑลพิธก่อสร้่างตรงข้ามชุมนุมสกหรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จำกัด ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563


 

พิธีวางศิลาฤกษ์และสมทบทุนสร้าง

 “อาคารปฏิบัติธรรมและรับรองแขกแก้วสะพานบุญ”

ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก

อ.เมือง  จ.เชียงราย โดยมีพระเมธีวชิโรดม

 

 

 

 
 
 
ประเภทของข่าวสารหรือบทความ
ข่าวประชาสัมพันธ์
238 แพทย์หญิงจิรภา สุรเบญจวงศ์ เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,007,799.55 บาท
20/1/2564 9:36:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้ทายาทผู้เสียชีวิต
ข่าวสาร สสธท.
73 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด
18/5/2563 8:35:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
เยี่ยมศูนย์ประสานงาน
35 เภสัชกรรัตนชัย รัตนโคตร เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด
8/4/2563 15:45:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
 
 
Online:  2
Visits:  1,002,199
Today:  348
PageView/Month:  28,080