สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 รายงานผลการดำเนินงาน สสธท.

Download

 เล่มประชุมใหญ่

รายงานการประชุมใหญ่


ตารางเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

ประจำปี 2565

  Download

Download

 
 
 
 
Online:  17
Visits:  1,379,361
Today:  167
PageView/Month:  6,669
Last Update:  5/8/2565
 
 
 

 (วีดีโอ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การรับสมัครสมาชิก วาระปกติ รอบที่ 11/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 คลิ๊ก   ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 11พ/2565 วาระพิเศษประเภทสามัญ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 คลิ๊ก
  • สสธท. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • สสธท. กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ 4.75 บาท
  • แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องประชุมภายในอาคารเพชรสะพานบุญ
  • แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมทำการแทนและปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงาน 2565
  • รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
  • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและที่ปรึกษาฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทสมาชิก สสธท. ที่เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางสาวยุพิน เวชฤทธิ์ สังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสระบุรี จำกัด จำนวน 1,004,804.08 บาท (หนึ่งล้านสี่พันแปดร้อยสี่บาทแปดสตางค์) 2. นางอำนวย หนูวรรณะ สังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด จำนวน 1,005,665.76 บาท (หนึ่งล้านห้าพันหกร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็น ...
  •   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) ที่ได้จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงาน “อาคารเพชรสะพานบุญ” ที่ห้องประชุมเพชรมณีชัย อาคารเพชรสะพานบุญ ถนนนครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ดร.มะณู บุญศรีมณี ชัย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) เปิดเผยว่า วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันประวัติศาสตร์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) ที่ได้จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงาน “อาคารเพชรสะพานบุญ” โดยได้รับพระเมตตา จาก พระเมธีวชิโรดม (เจ้าคุณ ว.วชิรเมธี) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทร ...