สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

ปฏิทินประจำเดือน  เมษายน 2564
 

Download
 
 
          Download
Download
สสธท. อวยพรปีใหม่ 2564

เพลง สสธท.

 
 
 
 
Online:  1
Visits:  1,067,494
Today:  46
PageView/Month:  12,056
Last Update:  9/4/2564

 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สสธท. ประกาศวันหยุดสงกรานต์ในวัน 12-15 เมษายน 2564
  • การรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน รับสมัครอายุไม่เกิน 54 ปี
  • แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมทำการแทน และปฎิบัติงานที่ศูนย์ประสานงาน
  • สสธท. ได้แก้ไขชุดใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ /สมทบ เริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป           รายละเอียด >> http://file.siam2web.com/cpct/files[document]/2564/202141_60851.pdf   Download ชุดใบสมัครใหม่ >> http://www.cpct.or.th?cid=2128956  
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ (ชุดที่ 6)
  • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ในนามศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) โดย นายวรศักดิ์  ขวัญเจริญทรัพย์ รองประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทสมาชิกราย นางจุฑาภรณ์  วงษา สมาชิก สสธท. เลขที่ .... ประเภทสามัญ จำนวน 1,053,245.00 บาท ณ สำนักงานสหกรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 
 

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564

ณ  ห้องประชุมริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6

โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.นนทบุรีร่วมพิธีทำบุญวันครบรอบก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และอุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกทั้ง 8 สมาคม วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี


สสธท. เป็นเจ้าภาพร่วมในงานพิธีเททองหล่อพระเจ้าทองคู่ปารมีสิมคำ

นามว่า พระเจ้าสายสุวรรณ มิ่งเมืองคู่ปางค์เมืองบ้าน

ณ วัดโพนโป่ง ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคายการประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 สสธท.และ กสธท.
เรื่อง “สสธท.  และ กสธท. ก้าวมาอย่างเข้าใจ ก้าวไปอย่างมั่นคง”

วันที่ 14 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า โรงแรมภูฟ้าวารี เชียงราย รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย 

การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563

ในวันที่ 9 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสักทอง

โรงแรม ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงรายสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
และ
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)


โครงการปฏิบัติธรรม เรื่อง “สร้างสะพานบุญ สะสมเสบียงบุญ”
วันที่ ๑๒ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานสมาคมเาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขไทย

 ณ มณฑลพิธก่อสร้่างตรงข้ามชุมนุมสกหรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จำกัด ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563


 


พิธีวางศิลาฤกษ์และสมทบทุนสร้าง

 “อาคารปฏิบัติธรรมและรับรองแขกแก้วสะพานบุญ”

ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก

อ.เมือง  จ.เชียงราย โดยมีพระเมธีวชิโรดม

 

 

  
 
ประเภทของข่าวสารหรือบทความ
ข่าวประชาสัมพันธ์
253 สสธท. ประกาศวันหยุดสงกรานต์ในวัน 12-15 เมษายน 2564
9/4/2564 16:00:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้ทายาทผู้เสียชีวิต
ข่าวสาร สสธท.
73 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด
18/5/2563 8:35:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
เยี่ยมศูนย์ประสานงาน
35 เภสัชกรรัตนชัย รัตนโคตร เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด
8/4/2563 15:45:00
มะณู บุญศรีมณีชัย
 

 
Online:  1
Visits:  1,067,494
Today:  46
PageView/Month:  12,056