สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

 เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ สสธท.

    

     1. แบบฟอร์มใบสมัคร  
      1.1 ใบสมัครสมาชประเภท  "สามัญเริ่มใช้ 1 เมษายน 2564
 
      1.2 บสมัครสมาชประเภท  "สมทบ"  เริ่มใช้ 1 เมษายน 2564  
      1.3 ตัวอย่างการกรอกใบรับรองแพทย์   
     
  2. แบบฟอร์มแก้ไข - เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
 
      2.1 เปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล และ ที่อยู
 
      2.2 เปลี่ยนแปลง /เพิ่ม /ลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์
 
     
  3. แบบฟอร์มขอโอนย้ายสังกัด  
      3.1 ขอโอนย้ายสมาชิก  
     
  4. แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สสธท.  
      4.1 ขอลาออก  
     
  5. แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว  
      5.1 ครอบครัว   
      5.2 ใบนำส่งหลักฐานสมาชิกเสียชีวิต และตัวอย่าง  
      5.3 หนังสือยินยอมและมอบอำนาจ  
      5.4 หลักฐานการจ่ายเงิน และตัวอย่าง  
     
  6. แบบฟอร์มอื่นๆ  
      6.1 ใบ Pay-In ธนาคาร /Counterservice (ใช้ในการชำระเงินต่ออายุประจำปี)
 
 

    6.2 ใบตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน สสธท.

 
      6.3 ใบแสดงความจำนงบริจาคเงินโดยสมัครใจ  
 

 
Online:  15
Visits:  1,521,859
Today:  593
PageView/Month:  8,369