สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ สสธท.

 

  1. ใบสมัครสมาชประเภท " สามัญ"สมาคม ฌาปนกจสงเคราะห์สมาชกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พร้อมใบรับรองแพทย์เดือน"กันยายน" (สสธท.)

  2. ใบสมัครสมาชประเภท "สมทบ"สมาคมฌาปนกจสงเคราะห์สมาชกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พร้อมใบรับรองแพทย์เดือน"กันยายน" (สสธท.)

  3. หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล และ ที่อยู ของสมาชสมาคม ฌาปนกจสงเคราะห์สมาชกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

  4. 

  5. หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มหรือลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

  6. หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล และ ที่อยู ของสมาชสมาคม ฌาปนกจสงเคราะห์สมาชกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

  7. Pay-Inในwords ธนาคาร+เคาร์เตอร์เซอร์วิส

  8. แบบฟอร์มลาออก

  9. หนังสือขอส่งหลักฐานสมาชิกเสียชีวิต และตัวอย่าง

10. หนังสือแจ้งการขอโอนย้าย สมาชิก

11. หนังสือยินยอมและมอบอำนาจ

12. หลักฐานการจ่ายเงิน และตัวอย่าง

13. ประกาศแนวทางดำเนินงานศูนย์ประสานงาน พ.ศ.2560

14. ใบตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Online:  5
Visits:  814,802
Today:  535
PageView/Month:  8,664