สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

แจ้งการกำหนดอัตราเงินค่าจ้างเหมาจ่าย เจ้าหน้าที่สมาคมประจำศูนย์ประสานงาน

11 พฤษภาคม 2564

แจ้งการกำหนดอัตราเงินค่าจ้างเหมาจ่าย เจ้าหน้าที่สมาคมประจำศูนย์ประสานงาน

การรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบที่ 5 /2564 ประจำเดือนพฤษภาคม รับสมัครอายุไม่เกิน 54 ปี

27 เมษายน 2564

การรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบที่ 5 /2564 ประจำเดือนพฤษภาคม รับสมัครอายุไม่เกิน 54 ปี

กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์

27 เมษายน 2564

กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์

สสธท. แก้ไขชุดใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ /สมทบ เริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

29 มีนาคม 2564

สสธท. ได้แก้ไขชุดใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ /สมทบ เริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป           รายละเอียด >> http://file.siam2web.com/cpct/files[document]/2564/202141_60851.pdf   Download ชุดใบสมัครใหม่ >> http://www.cpct.or.th?cid=2128956  

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด ในนามศูนย์ประสานงาน สสธท. ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว

3 พฤษภาคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด ในนามศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทสมาชิก 
 
Online:  2
Visits:  1,090,527
Today:  761
PageView/Month:  17,387