สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

เตรียมความพร้อม ทัศศึกษา

16 สิงหาคม 2562

     ด้วยวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย โดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการได้จัดประชุมวิชาการและทัศนศึกษา ปี 2562 โดยมีศูนย์ประสานงานให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวน 179 คน โดยแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2562รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2562รอบที่ 3 ระหว่างว ...

สสธท.รับเจ้าหน้าที่ บัญชี

6 สิงหาคม 2562

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม อ่านเพิ่ม

กำหนดให้ผู้สมัครใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่สมาคมกำหนด

6 สิงหาคม 2562

ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้ในการประกอบการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป  คลิ๊ก

โครงการ สสธท. เคลื่อนที่สแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

2 สิงหาคม 2562

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ได้จัดโครงการ สสธท. เคลื่อนที่สแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยได้เข้าสแกนเอกสารชุดใบสมัคร สสธท. ณ ศูนย์ประสานงาน สสธท. เริ่มในกระทรวงสาธารณสุข เป็นโมเดล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำนวน 2,395 ชุด2. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ...

การประชุม​คณะกรรมการ​ดำเนินการ​สมาคม​ฌาปนกิจ​สงเคราะห์​สมาชิก​สหกรณ์​ออมทรัพย์​สาธารณ​สุข​ไทย​

27 กรกฎาคม 2562

การประชุม?คณะกรรมการ?ดำเนินการ?สมาคม?ฌาปนกิจ?สงเคราะห์?สมาชิก?สหกรณ์?ออมทรัพย์?สาธารณ?สุข?ไทย?ชุดที่? 5/2562? ครั้ง?ที่? 5 วันเสาร์ที่? 27? กรกฎาคม 2562 เวลา? 09.00 น.? ณ? ห้องประชุมวงกลม ชั้น 3 อาคารสำนักงาน สฌ.สอ. ได้อนุมัติรับสมาชิกสมัคร? สสธท.? รอบเดือนกรกฏาคม 2562 สามัญ? 464 คน? สมทบ? 191 คน? รวม? 655 คน? และอนุมติจ่ายเงินเคราะห์ครอบครัว? ประจำเดือนกรกฎาคม 2562? จำนวน? 32,412,891.35 บาท ...
 
Online:  4
Visits:  935,536
Today:  112
PageView/Month:  24,632