สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

9 กรกฎาคม 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย นายพรเทพ ล้อมพรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สสธท ./กรรมการและเหรัญญิก (กสธท.) และดร.จิดาภา โรจนวิจิตร ผู้จัดการสมาคม นางสาวพรปวีณ์ สุริยะก้านตรง รองผู้จัดการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสธท/กสธท. ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสธท.และ กสธท. พร้อมทั้งร่ว ...

กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์

3 กรกฎาคม 2562

ณ ที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมติกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ ศพละ 5.25 บาท ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง นั้น  Download เอกสาร

สสธท.ต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

27 มิถุนายน 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย นายสาทิตย์ คงสอน เลขานุการสมาคม และดร.จิดาภา  โรจนวิจิตร ผู้จัดการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสธท/กสธท. ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสธท.และ กสธท. นำโดย นางสาวจินตนา ชูเกียรติศิริ ประธานกรรมการ นางเรณู รัตนสุวรรณ รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทร ...

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมา

25 พฤษภาคม 2562

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สมาคม เข้าร่วมประชุม/สัมนา 8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ และมีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงให้ใช้ทางร่วมในที่ดินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ ...

สสธท.ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 4_2562 ประจำเดือนเมษายน 2562

8 มีนาคม 2562

สสธท.ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 4_2562 ประจำเดือนเมษายน 2562
 
Online:  3
Visits:  935,554
Today:  130
PageView/Month:  24,650