สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ในนามศูนย์ประสานงาน สสธท. ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว

23 มีนาคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ในนามศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) โดย นายวรศักดิ์  ขวัญเจริญทรัพย์ รองประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทสมาชิกราย นางจุฑาภรณ์  วงษา สมาชิก สสธท. เลขที่ .... ประเภทสามัญ จำนวน 1,053,245.00 บาท ณ สำนักงานสหกรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

12 มีนาคม 2564

การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

การรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม รับสมัครอายุไม่เกิน 54 ปี

8 มีนาคม 2564

การรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม รับสมัครอายุไม่เกิน 54 ปี

ดร. รติ บุญมากเป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,006,713.50 บาท

29 มกราคม 2564

ดร. รติ บุญมาก ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ประสานงานสกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายบัวเรียน สาบัว จำนวนเงิน 1,006,713.50 บาท

สสธท. ประกาศกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ ศพละ 4.95 บาท

28 มกราคม 2564

สสธท. ประกาศกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ ศพละ 4.95 บาท
 
Online:  2
Visits:  1,067,459
Today:  11
PageView/Month:  12,021