สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

การรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รับสมัครอายุไม่เกิน 54 ปี

27 มกราคม 2564

การรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รับสมัครอายุไม่เกิน 54 ปี

แพทย์หญิงจิรภา สุรเบญจวงศ์ เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,007,799.55 บาท

20 มกราคม 2564

แพทย์หญิงจิรภา สุรเบญจวงศ์ ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระยอง จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,007,799.55 บาท

สสธท. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

16 ธันวาคม 2563

สสธท. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดส่งใบตอบรับภายใน วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 >>>>

สสธท. ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 12/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563

1 ธันวาคม 2563

สสธท. ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 12/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัครผู้รับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สสธท. ชุดที่ 6

18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครผู้รับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สสธท. ชุดที่ 6 
 
Online:  4
Visits:  1,067,499
Today:  51
PageView/Month:  12,061