สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

12 กุมภาพันธ์ 2559

   การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  

กสธท. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

2 กุมภาพันธ์ 2559

เชิญร่วมประชุมสัมมา ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็คฟอรั่มเมืองทองธานี

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

2 กุมภาพันธ์ 2559

      เชิญร่วมประชุมสัมมา "ฌาปนกิจสงเคราะห์ดีอย่างไร" ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-208 อาคารอิมแพ็คฟอรั่มเมืองทองธานี  

การรับสมัครสมาชิกกองทุน รอบเดือน กพ.59

1 กุมภาพันธ์ 2559

         เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความปรารถนาดีของสมาชิก สสธท. ดังกล่าว ได้ศึกษารูปแบบและได้ปรึกษาทางกฎหมายกับนักกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรจัดตั้ง กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เอกสารการรับสมัคร เอกสารนำส่งผู้สมัคร โหลดใบสมัคร กสธท.    

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ชุดที่ 1

1 กุมภาพันธ์ 2559

 
Online:  1
Visits:  1,002,178
Today:  327
PageView/Month:  28,054