สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องประชุมภายในอาคารเพชรสะพานบุญ

4 เมษายน 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องประชุมภายในอาคารเพชรสะพานบุญ

แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมทำการแทนและปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงาน 2565

1 เมษายน 2565

แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมทำการแทนและปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงาน 2565

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

2 มีนาคม 2565

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

สสธท. มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทสมาชิก สสธท. ที่เสียชีวิต จำนวน 2 ราย

2 มีนาคม 2565

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและที่ปรึกษาฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทสมาชิก สสธท. ที่เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางสาวยุพิน เวชฤทธิ์ สังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสระบุรี จำกัด จำนวน 1,004,804.08 บาท (หนึ่งล้านสี่พันแปดร้อยสี่บาทแปดสตางค์) 2. นางอำนวย หนูวรรณะ สังกัด ...

สสธท. ได้จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงาน “อาคารเพชรสะพานบุญ” พร้อมทั้งประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

21 กุมภาพันธ์ 2565

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) ที่ได้จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงาน “อาคารเพชรสะพานบุญ” ที่ห้องประชุมเพชรมณีชัย อาคารเพชรสะพานบุญ ถนนนครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ดร.มะณู บุญศรีมณี ชัย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) เปิดเผยว่า วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันประวัติศาสตร์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สม ...
 
Online:  6
Visits:  1,607,341
Today:  621
PageView/Month:  55,460