สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมทำการแทนและปฎิบัติงานที่ศูนย์ประสานงาน

18 สิงหาคม 2558

แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมทำการแทนและปฎิบัติงานที่ศูนย์ประสานงาน  

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมและทัศนศึกษา รุ่นที่ 2

10 สิงหาคม 2558

   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมและทัศนศึกษา รุ่นที่ 2 อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2558   รายละเอียด การประชุม รายละเอียด การเดินทาง  

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบที่ 3/2558

10 สิงหาคม 2558

     การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบ ที่ 3/2558 รับอายุไม่เกิน 59 ปี และที่เป็นคู่สมรสหรือบิดา มารดาหรือบุตรของสมาชิกรายละเอียดการสมัคร ใบสมัครประเภทสามัญใบสมัครประเภทสมทบ ที่เป็นคู่สมรส หรือ บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก
 
Online:  4
Visits:  935,546
Today:  122
PageView/Month:  24,642