สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ขอส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2559

15 กันยายน 2559

ขอส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2559 (หมวดที่1-7) ขอส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2559 (หมวดที่8-11)

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2559

5 สิงหาคม 2559

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2559

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ.2559

30 มิถุนายน 2559

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ.2559(1) ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ.2559(2)

การรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559

24 มิถุนายน 2559

     ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี คลิกดูรายงานการประชุม 1 คลิกดูรายงานการประชุม 2 คลิกดูรายงานการประชุม 3

การรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบที่ 3/2559 รับอายุไม่เกิน 58 ปี และที่เป็นคู่สมรส หรือบิดา มารดา หรือบุตร

23 มิถุนายน 2559

การรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบที่ 3/2559 รับอายุไม่เกิน 58 ปี และที่เป็นคู่สมรส หรือบิดา มารดา หรือบุตร
 
Online:  3
Visits:  1,112,410
Today:  976
PageView/Month:  17,134