สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

การรับรองรายงานการประชุมใหญ่ ปี 2559

11 มีนาคม 2559

ตามทีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ผลการคัดเลือกรางวัลศูนย์ประสสานงานดีเด่น ประจำปี 2558

3 มีนาคม 2559

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมและทัศนศึกษา ประจำปี 2559

16 กุมภาพันธ์ 2559

          ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 3/2558 กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการสมาคมและทัศนศึกษา  เพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้  ความเข้าใจในการบริหารงานศูนย์ประสานงาน และดำเนินงานของศูนย์ประสานงานกับสมาคม  

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

12 กุมภาพันธ์ 2559

   การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  

กสธท. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

2 กุมภาพันธ์ 2559

เชิญร่วมประชุมสัมมา ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็คฟอรั่มเมืองทองธานี
 
Online:  4
Visits:  1,112,417
Today:  983
PageView/Month:  17,141