สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ชุดที่ 1

1 กุมภาพันธ์ 2559

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบที่ 1/2559

5 มกราคม 2559

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบ ที่ 1/2559 รับอายุไม่เกิน 59 ปี และที่เป็นคู่สมรสหรือบิดา มารดาหรือบุตรของสมาชิก รายละเอียดการสมัคร ใบสมัครประเภทสามัญ ใบสมัครประเภทสมทบ ที่เป็นคู่สมรส หรือ บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก  

รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำปี 2559

4 พฤศจิกายน 2558

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้คำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สำหรับสมาชิกรายเก่าประจำปี 2559  โดยสมาคมได้ตัดยอดจำนวนการเสียชีวิตของสมาชิกรอบปี (1 พ.ย. 55 - 31 ต.ค. 58)  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558  และได้จำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือของสมาชิกแต่ละรายในแต่ละรอบการรับสมัครและเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ครบ 4,000 บาท กับสมาชิกตามข้อบังคับสมาคม ภายใน ...

รายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2558

28 ตุลาคม 2558

       สมาคมกำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงแรมโกลเด้นคราวน์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดูเอกสารเพิ่มเติม

ประมวลภาพการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 /2558 การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่ครั้งแรก กสธท.

26 ตุลาคม 2558

   ประมวลภาพการประชุมใหญ่วิสามัญ   ครั้งที่ 1/2558  การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่ครั้งแรก กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558   ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นคราวน์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา          ...
 
Online:  3
Visits:  1,090,498
Today:  732
PageView/Month:  17,357